tisdag 21 april 2009

Tekniska tips - inkörning av motor


För någon vecka sedan fick vi in en motor som helt klart gått för varmt och förmodligen inte körts in på rätt sätt. Som du ser på kyltoppen så har den en helt annan färg än den som ligger i bakgrunden, en ny topp.

Tittar du riktigt noga så ser du att vevstaken tittar ut genom huset på höger sida. För att undvika att detta händer dig, var noga med att läsa instruktionsboken och framför allt - kör in motorn enligt anvisningarna.

Här är några enkla anvisningar hur du förbereder och kör in din motor för bra livslängd. För att motorn skall få bästa möjliga skydd mot damm bör luftfi ltret behandlas med luftfilterolja. Gör så här:
 • Tag bort luftfilterelementet ur hållaren
 • Häll några droppar luftfilterolja på filterelementet och krama det ordentligt så att oljan arbetas runt överallt i det
 • Montera tillbaka filterelementet i dess hållare
Tanka bilen med Model Technics BigBang-bränsle. Starta motorn. Kör runt bilen på plan mark med 80-100% gas. För att motorn ska få en bra inkörning ska följande kriterier vara uppfyllda.
 • Motorn ska bluddra ordentligt, det vill säga gå orent
 • Det ska också komma rikligt med blårök och oförbränd olja ur avgaspipan. Känn med
  handen framför utblåset på avgaspipan efter oförbränd olja
 • Motorn ska aldrig gå på höga varv trots det stora gaspådraget. Den feta
  bränsleblandningen ska göra att motorvarvet hålls nere
 • Bilen ska inte gå fortare än att du kan springa ikapp den, det vill säga ungefär 10-15 km/h

Om kriterierna inte är uppfyllda ska högfartsnålen skruvas ut (bränsleblandningen göras fetare) för att ovanstående ska uppnås. Skulle motorn tjuvstanna när du ger 80-100% gas skruvar du in högfartsnålen 1/4 varv och provar igen. Kör på detta sätt 2-3 tankar.

Efter de första 2-3 tankarna kan du börja skruva in högfartnålen något för att få mer kraft och högre varv. Vänta dock ytterligare 1-2 tankar innan du börjar optimera bränsleblandningen. Motorn ska fortfarande gå orent med mycket blårök och oförbränd olja ur avgaspipan. Motorn kan nu börja optimeras för att gå på höga varv. Vänta dock ytterligare någon tank innan motorn körs på absolut max gas.